DANH SÁCH DỰ ÁN CỦA HSSV KHOA TIN HỌC- KINH TẾ - MITC STARTUP 2022.

Đăng bởi: Quản Trị Viên | MITC STARTUP 2022 | Thời gian: 20/06/2022

Tham gia cuộc thi " Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo MITC-STARTUP" cấp khoa năm 2022

1. Dự án: Xây dựng Website bán hàng trực tuyến. Tác giả: Lý Thế Vinh, Nguyễn Thành Đạt ( lớp CĐ Tin 43). GVHD: Nguyễn Hoàng Việt.

2. Dự án: Chế tạo tã em bé bằng chất liệu 90% nguyên liệu từ thiên nhiên. Tác giả: Lâm Thuỵ Kim Tuyến (trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh). GVHD: Trần Thị Nguyệt Cầm.

3. Dự án: Chế tạo đồ chơi cho trẻ em từ rác thải sinh hoạt. Tác giả: Phạm Quang Duy, Đinh Phú Huy ( trường THPT Tôn Đức Thắng). GVHD: Trần Thị Nguyệt Cầm.

4. Dự án: Lắp ráp, cài đặt, thiết kế phần mềm và website. Tác giả: Nguyễn Thanh Sang (CĐ Tin 44). GVHD: Nguyễn Hoàng Việt.

5. Dự án: Các giả pháp quản lý hiệu quả tài chính cá nhân trên phần Open Banking. Tác giả: Lê Nguyễn Thy Nhân, Phan Thị Hoa (CĐKT43). GVHD: Trần Thị Nguyệt Cầm.