DANH SÁCH DỰ ÁN CỦA HSSV KHOA HOÁ - MITC STARTUP 2022

Đăng bởi: Quản Trị Viên | MITC STARTUP 2022 | Thời gian: 16/05/2022

Tham gia cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo MITC-STARTUP" cấp khoa năm 2022

1. Dự án: Coffee Land. Tác giả: Huỳnh Xuân Kỷ, Hồ Minh Mẫn (lớp CĐTĐ44). GVHT: Phạm Minh Tốt

2. Dự án: Chế biến mứt chôm chôm. Tác giả: Võ Phan Hoài Ngọc (lớp TCKT44A). GVHT: Nguyễn Thuỵ Ngọc Trâm

3. Dự án: Chế phẩm vi sinh xử lý ô nhiễm nước. Tác giả: Lê Thị Hoàn Anh (trường THPT Phạm Văn Đồng). GVHT: Phan Thụy Trúc Như

4. Dự án: Sản phẩm sau thu hoạch: chất màu tự nhiên, bột lá gai. Tác giả: Ngô Ngọc Đô, Đặng Thanh Trà My (lớp CĐHoá44). GVHT: Võ Anh Khuê

5. Dự án: Chế phẩm sinh học trừ bệnh hại cây trồng. Tác giả: Trần Huy Hùng (lớp CĐTĐ44). GVHT: Phạm Thị Ngọc Nga

6. Dự án: Trồng bắp sinh khối phục vụ chăn nuôi gia súc và sản xuất nhiên liệu sinh học. Tác giả: Lê Trọng Thắng, Bùi Hoa Cảnh (lớp CĐOTO44). GVHT: Nguyễn Hoài Thu

7. Dự án: Trà bạc hà - vỏ thơm. Tác giả: Lữ Nguyễn Hoài Thuận, Mai Thị Kim Hằng (lớp CĐ Hoá44). GVHT: Văn Dương Tiểu Phượng

8. Mô hình trồng, kinh doanh thảo dược cà gai leo trên đất cát biển. Tác giả: Trần Thị Hồng Quân (lớp CĐ ĐC44). GVHT: Biện Thị Thái Ánh