Nhân Sự Của Trung Tâm

Đăng bởi: Quản Trị Viên | Giới Thiệu | Thời gian: 07/12/2021

Nhân sự đang làm việc tại trung tâm.

Giám đốc: ThS. Võ Văn Lợi

Giám đốc: ThS. Võ Văn Lợi

Lĩnh vực chính: Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Sđt: 0914 789 790

Email: [email protected]

Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Hồng Lan

Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Hồng Lan

Lĩnh vực chính: Hỗ trợ doanh nghiệp, tài chính kế toán

Sđt: 0903 549 849

Email: [email protected]

Chuyên viên:  ThS. Phan Thụy Trúc Như

Chuyên viên: ThS. Phan Thụy Trúc Như

Lĩnh vực chính: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Sđt: 0835 716 569

Email: [email protected]

Chuyên viên:  ThS. Phạm Thị Ngọc Nga

Chuyên viên: ThS. Phạm Thị Ngọc Nga

Lĩnh vực chính: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Sđt: 0906 563 331

Email: [email protected]

Giảng viên: Th.S Đoàn Kim Sương

Giảng viên: Th.S Đoàn Kim Sương

Lĩnh vực chính: Đào tạo, bồi dưỡng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sđt: 0941 336 841

Email: [email protected]

Tin tức & Sự kiện

Mới nhất