Dịch Vụ

Đăng bởi: Quản Trị Viên | Giới Thiệu | Thời gian: 07/12/2021

Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành lập với mục tiêu trở thành đầu mối cung cấp dịch vụ ươm tạo, ươm tạo thành công các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành lập với mục tiêu trở thành đầu mối cung cấp dịch vụ ươm tạo, ươm tạo thành công các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

Khi tham gia chương trình ươm tạo, Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ:

– Hệ thống phòng thí nghiệm (công nghệ tế bào thực vật, công nghệ vi sinh, sinh học phân tử ứng dụng…) với trang thiết bị hiện đại.

– Hệ thống nhà màng, nhà xưởng, đất đai, nhà kính, nhà lưới, nhà kho… phục vụ sản xuất.

– Hệ thống văn phòng, phòng họp, phòng hội nghị, hội thảo…

– Các tiện ích dùng chung: Internet, Fax, máy Photocopy, máy in, máy chiếu…

– Phòng giao dịch, khu trưng bày sản phẩm

– Quảng bá, tiếp thị, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường, tham quan…

Khi tham gia chương trình ươm tạo, Doanh nghiệp được đào tạo/tập huấn:

– Quản trị doanh nghiệp:

+ Khởi sự doanh nghiệp

+ Tiếp thị bán hàng (PR, marketing…) và tiếp cận thị trường

+ Kế toán, tài chính, tiếp cận nguồn vốn

+ Quản lý nhân lực, quản lý sản xuất

– Chuyên ngành:

+ Tổ chức sự kiện, hội thảo, diễn đàn

+ Tư vấn đào tạo chuyên môn

+ Tư vấn hỗ trợ chuyển giao công nghệ

+ Tư vấn công nghệ, phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ

+ Các lớp kỹ năng mềm, tăng cường khả năng kinh doanh

– Khoa học công nghệ:

+ Cung cấp thông tin thị trường, xu hướng công nghệ, sự kiện khoa học công nghệ

+ Tư vấn quyền sở hữu trí tuệ, nhượng quyền, cấp phép…

+ Chuyển giao công nghệ

+ Sử dụng các loại phòng thí nghiệm, phòng sản xuất thử, kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm

– Tiếp cận vốn/nguồn tài chính

+ Hỗ trợ xây dựng mối liên kết, tiếp xúc các nhà đầu tư, các nguồn tài chính, nguồn nhân lực, các chương trình, chính sách ưu đãi của nhà Nước…

+ Hỗ trợ lập thủ tục vay và xin tài trợ.

Tin tức & Sự kiện

Mới nhất