Chuyên Gia Của Trung Tâm

Đăng bởi: Quản Trị Viên | Giới Thiệu | Thời gian: 07/12/2021

Các chuyên gia kết nối với trung tâm.

Bà Dương Ngọc Diễm

Bà Dương Ngọc Diễm

Giám đốc Công ty Dương Gia

Ông Hoàng Văn Cương

Ông Hoàng Văn Cương

Chuyên gia: Tài chính-Kế toán

Ông: Huỳnh Thanh Vạn

Ông: Huỳnh Thanh Vạn

PCT điều hành Hội đồng tư vấn và Hỗ trợ KN phía Nam

Ông: Nguyễn Trọng Minh

Ông: Nguyễn Trọng Minh

Ủy viên HĐ tư vấn và Hỗ trợ KN phía Nam – Giám đốc công ty Greco

Ông: Huỳnh Kim Tước

Ông: Huỳnh Kim Tước

Giám đốc điều hành SIHUB

Ông: Nguyễn Hồng Phong

Ông: Nguyễn Hồng Phong

Giám đốc Công ty TNHH SX và TM Hoàng Long Vina

Ông: Nguyễn Nhất Tuấn

Ông: Nguyễn Nhất Tuấn

Giám đốc Kienlong bank khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Ông: Nguyễn Văn Cường

Ông: Nguyễn Văn Cường

Giám đốc Công ty CP Viễn thông FPT – Chi nhánh Phú Yên

TS. Trần Kim Quyên

TS. Trần Kim Quyên

Chuyên gia: Khởi nghiệp – Tự động hóa

TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Chuyên gia: Quản trị tài chính

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm

Chuyên gia: Kế toán – Kiểm toán

TS. Huỳnh Văn Thái

TS. Huỳnh Văn Thái

Chuyên gia: Quản trị kinh doanh

TS. Võ Anh Khuê

TS. Võ Anh Khuê

Chuyên gia: Hóa – Môi trường

TS. Võ Thị Mỹ Nga

TS. Võ Thị Mỹ Nga

Chuyên gia: Hóa môi trường

TS. Lê Kim Anh

TS. Lê Kim Anh

Chuyên gia: Tự động hóa

TS. Lê Xuân Thạch

TS. Lê Xuân Thạch

Chuyên gia: Cơ khí động lực

TS. Nguyễn Trung Thoại

TS. Nguyễn Trung Thoại

Chuyên gia: Điện – Năng lượng tái tạo

ThS. Nguyễn Thị Thu Nhuần

ThS. Nguyễn Thị Thu Nhuần

Chuyên gia: Hợp tác quốc tế

ThS. Trần Thị Đang Tâm

ThS. Trần Thị Đang Tâm

Chuyên gia: Xây dựng, thiết kế app

ThS. Nguyễn Hoàng Viên

ThS. Nguyễn Hoàng Viên

Chuyên gia: Cơ điện tử

ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú

ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú

Chuyên gia: Quản trị kinh doanh

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Chuyên gia: Quản trị kinh doanh

ThS. Võ Xuân Hậu

ThS. Võ Xuân Hậu

Chuyên gia: Du lịch

ThS. Đỗ Thị Thanh Lan

ThS. Đỗ Thị Thanh Lan

Chuyên gia: Tài chính

ThS. Biện Thị Thái Ánh

ThS. Biện Thị Thái Ánh

Chuyên gia: Địa chất – Khoáng sản

ThS. Huỳnh Minh Hoàng

ThS. Huỳnh Minh Hoàng

Chuyên gia: Điện lạnh

Tin tức & Sự kiện

Mới nhất