Trung tâm Ươm Tạo Doanh Nghiệp và Đổi Mới Sáng Tạo

Địa chỉ: 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Email: [email protected]

Hotline: 02573 505 979